رستورانهای خوب ایزدشهر

رستوران رنگین کمان ایزدشهر
رنگین کمان ایزد شهر رستوران رنگ و وارنگ نیست درواقع یه رستوران معمولیه که انواع جوجه کباب و ماهی رو سرو می کنه و شبانه روزی هم نیست و فقط برای شام و ناهار بازه. آدرس :مازندران – ایزدشهر‎ نور، ایزدشهر، بعد از پمپ بنزین  
ادامه مطلب