رامهرز

رامهرز
رامهرمز در95 کیلومتری خاور اهواز قرار گرفته و منسوب به هرمز ساسانی است. بررسی های باستان شناسی استقرار انسان در دشت رامهرمز را حد اقل تا هزاره ششم پیش از میلاد مشخص نمود.علاوه بر کشف آثاری مربوط به دوره عیلامی شواهد مربوط به شکوفایی منطقه در دوره ساسانی و اسلامی نیز یافت شده است. شهرستان رامهرمز در سال های اخیر مجددا اهمیت گذشته خود را به دست آورده و رو به توسعه و ترقی نهاده و امروزه از شهرستان های مهم استان خوزستان به شمار می رود. در بعضی از روستاهای این شهرستان قالی بافی، جاجیم بافی، خورجین بافی و سیاه چادر به صورت محدود بافته می شود که صرفاً جنبه خود مصرفی دارد. از آثار منطقه رامهرمز می توا...
ادامه مطلب