دیوار تاریخی گرگان

دیوار تاریخی گرگان
یکی از معروف ترین آثار تاریخی گرگان، دیوار تاریخی گرگان است که با نام های سد اسکندر، سد انوشیروان، سد فیروز، و قزل آلان (مار سرخ) در طی دوره های مختلف شهرت یافت. دیوار تاریخی دفاعی گرگان از شرق دریای خزر در ناحیه گمیشان شروع و پس از گذر از شمال آق قلا و گنبدکاووس به طرف شرق ادامه داشته و در کوه های پیش کمر، پایان می یابد. طول این دیوار 155 کیلومتر است. در حال حاضر، دیوار در فواصل و مسیرهای مختلف، بین 2 الی 5 متر ارتفاع دارد و عرض دیوار حدود 10 متر است. در فواصل مختلف قلعه هایی در سمت جنوب دیوار ساخته شده است. معماری دیوار تاریخی گرگان در بررسی های هیئت باستان شناسی 30 قلعه شناسایی شده ...
ادامه مطلب