دیدنیهای-کرمان

مدرسه حیاتی
مدرسه حیاتی
مدرسه حیاتی سومین مدرسه داخل بازار است.سردر آن کاشی کاری است و دو صحن و حجره های آن یادآور معماری عصر قاجاریه است و از مدارس بزرگ و تاریخی کرمان بشمار می رود.در جوار این مدرسه محوطه ای بازتر از بازبر وجود دارد که مشابه چهارسوق است و بدون سقف که در اصطلاح محلی به آن قیصریه می گویند.  
ادامه مطلب
کتابخانه ملی کرمان
ساختمان اولیه کتابخانه ملی کرمان فعلی نزدیک به 90 سال پیش، توسط عده ای از تجار کرمانی و یزدی، با عنوان کارخانه پشم ریسی و پنبه پاک کنی ساخته شد. حدود 40 سال قبل این فعالیت ادامه داشت که با ورود کارکنان آن به فعالیتهای سیاسی، کارخانه عملا تعطیل و به یک ساختمان خالی تبدیل شد. در سال 1368 این ساختمان از وجود دستگاه ها خالی و بازسازی شده، مدتی با نام مرکز کرمان شناسی شروع به فعالیت کرد و دو سال بعد، همزمان با کنگره جهانی خواجوی کرمانی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی به کتابخانه ملی تبدیل شد. تعداد کتاب های موجود در کتابخانه 121 هزار جلد می باشد و بیش از 30 نفر کتابدار در این کتابخانه فعالیت می کنند...
ادامه مطلب
کاروانسرای وکیل
این کاروانسرای دو طبقه در سمت چپ بازار وکیل کرمان واقع شده است . بنای آن به فرمان محمد اسماعیل خان وکیل الملک والی کرمان شروع شد و در زمان مرتضی قلیخان در سال 1287 هجری قمری به اتمام رسید. تعداد حجره ها در طبقه اول 81 باب و در طبقه بالا 39 باب است . سردر ورودی این بنا ازطرف بازار با کاشی کاری و گچبری تزئین شده است .
ادامه مطلب