دیدنیهای نایین

کوه میل
کوه میل بخشی از ارتفاعات مرکزی ایران است که دامنه جنوبی آن منتهی به بخش کوهپایه و دامنه شمالی آن منتهی به شهرستان نایین می باشد. مرتفع ترین قله این کوه قله میل نام دارد که ارتفاع آن 3035 متر می باشد.
ادامه مطلب