دیدنیهای-خوی

دروازه سنگی
دروازه سنگی بازمانده حصار قدیمی شهر خوی است که در شرق خیابان طالقانی و جنوب بازار قدیمی این شهر قرار دارد. این دروازه معبر ورودی و حصاری دفاعی در برابر تهاجم دشمنان بوده است. در خصوص بانی این دروازه دو نظر وجود دارد. برخی مورخین این اثر را به همسر آباقاخان؛ ایلخان مغول نسبت می دهند و برخی دیگر آن را از آثار دوره قاجار می دانند که با توجه به سبک معماری و مقایسه آن با آثار باقیمانده از دوره قاجار در تبریز و خوی، چنین به نظر می رسد این مجموعه در دوره قاجار بنا شده است. به اعتقاد کنت دو گوبینو، این دروازه به شیوه بناهای قاهره و از مرمر سیاه و سفید ساخته شده که نظیر آن در سایر نقاط ایران دیده نمی ش...
ادامه مطلب
خانه کبیری خوی
خانه کبیری در میانه بافت قدیمی شهر خوی و در ضلع شمالی کوچه امیر قرار دارد. مالک این خانه مرحوم حاج میراسماعیل کبیری بوده است و به همین مناسبت این خانه به خانه کبیری معروف شده است و در حال حاضر مالکیت بنا متعلق به سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی است. معماری خانه کبیری در شمال و جنوب حیاط خانه، دو باب ساختمان دیده می شود که در دو طبقه بنا شده اند. قسمت داخلی طبقه اول ساختمان کاملاً بدون تزئینات است و فقط در تالار آن گچبری هایی دیده می شود ولی تالار طبقه دوم که قسمت قابل توجه ساختمان محسوب می شود، با نقاشی های گل و بوته تزئین شده و دارای ارسی های زیبا با شیشه های رنگی است. این خا...
ادامه مطلب
بازار قدیمی خوی
بازار قدیمی خوی
بازار قدیمی خوی در ضلع جنوب شرقی چهار راه مرکزی این شهر قرار دارد در گذشته خوی دارای مرکز اقتصادی و بازاری بزرگ بوده، ولی در دوره های مختلف تاریخی به علت وجود سوانح طبیعی و انسانی، این شهر رو به نابودی گذاشت و به تدریج شهری نو و جدید درکنار آن به وجود آمد. بازار قدیمی شهر خوی مربوط است به آبادانی دوره های اخیر، که از اواخر قرن دوازده هجری شروع شده است. مجموعه بازار خوی از چند راسته بازار سر پوشیده، سراها، چهار سوهای خوش ترکیب و گذرهای قدیمی که بقایای بافت بزرگتری است، تشکیل شده است. بعدها تعداد زیادی راسته بازار و کاروانسر و واحدهای مربوط به آن الحاق و از حالت اولیّه خارج شد. با...
ادامه مطلب