دیدنیهای بیله سوار

بازارچه مرزی
بازارچه مرزی ظرفیت گردشگرپذیری بیله سوار را مضاعف کرده است وجود بازارچه مرزی و برخی زیبایی های تاریخی، طبیعی در شهرستان بیله سوار ظرفیت حضور گردشگران را در شهرستان مرزی بیله سوار مضاعف کرده است. همه ساله در ایام نوروز صدها گردشگر خارجی با گذر از گمرک بیله سوار وارد خاک کشورمان شده و علاوه بر بازدید از مناطق گردشگری استان اردبیل به دیگر مناطق نیز سفر می کنند.  
ادامه مطلب