دهاقان

دهاقان
دهاقان از شهرستانهای استان اصفهان در 51 درجه و 39 دقیقه طول جغرافیایی و 31 درجه و 56 عرض جغرافیایی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 2050 متر می باشد و دارای سه دهستان به نامهای قمبوان، موسی آباد و همگین است و در حدود 26 روستا دارد. این شهر با جمعیت 17٬170 نفر (برآورد 1383خ.) مرکز شهرستان سِمیرُم سُفلی یا دهاقان است. این آثار مستنداتی ارائه می دهند که بیانگر زندگی و حیات در حدود 700 سال پیش بوده است . اما بقایای سه دوره ساسانی در همگین و یا آیین ذبح گاو در این روستا و همچنین بقایای سکونت در کنار گورستان کهن بودگان نشانگر قدمتی بیش از این است . آثار تاریخــی : مسجد در شهر به عنوان مهمترین بنای...
ادامه مطلب