دلیکی داش ( سنگ سوراخ )

دلیکی داش ( سنگ سوراخ )
این سنگ از نظر موقعیت جغرافیایی در شمال شرقی شهر در قسمت پایین جاده گیوی به خلخال در میان باغات (دربند) شهر واقع شده است. در این محل در آخرین چهارشنبه سوری دخترانی که عروسی نکرده اند و زنانی که صاحب فرزند نمی شوند جمع می شوند و نیّت می کنند و از این سوراخ عبور می کنند و اگر به آرزوهای خود رسیدند، سال بعد در همان محل وهمان زمان (آخرین چهارشنبه سوری) به رقص و شادی می پردازند و شیرینی می دهند. از سوراخ این سنگ باغداران آب مورد نیاز خود را جهت آبیاری باغات خود عبور می دهند.
ادامه مطلب