دشت میشان

دشت میشان
میدان میشان یا دشت میشان یکی از دشت های کوهستان الوند است. این میدان در مسیر اصلی صعود به قلهٔ الوند قرار دارد و وسعت آن حدود یک هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا 2600 متر است. در قدیم عشایری که دورهٔ ییلاق خود را در دامنهٔ شمالی الوند می گذراندند، در میدان میشان که دارای آب های روان، چمن زار و مناظر زیبای طبیعی است، چادر می زدند.در کوهستان الوند علاوه بر قلل مرتفع و شیب دار، دشت های کوچکی وجود دارد. که سطح آن ها از چمن زار پوشیده شده و چشمه های بسیار در آن ها جریان دارد.
ادامه مطلب