دشت لار، دشتی در دامنه دماوند

دشت لار، دشتی در دامنه دماوند
دشت لار، دشتی در دامنه دماوند است که در تقسیمات کشوری بخش شمالی و شمال شرقی آن در بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران و بخش جنوبی و جنوب غربی آن در لواسانات شهرستان شمیران استان تهران می باشد. دشت لار از شمال به کوه های شهرستان نور مازندران از شرق و شمال شرق به کوه دماوند، از جنوب شرق به ایرا، شهرستان دماوند و پلور مازندران از جنوب به افجه و امامه و لواسان بزرگ و از غرب به خاتون بارگاه و گرمابدر کشیده شده است. عنوان دشت لار در سال 54 به عنوان پارک ملی لار تبدیل شد. وسعت لار در حدود 73500 هکتار است. برای اطلاعات بیشتر می توانید در مورد پارک ملی لار بخوانید.
ادامه مطلب