دشت شیمبار

دشت شیمبار
دشت شیمبار یا شیرین بهار، مرز استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری است که 75 کیلومتری مسجدسلیمان قرار دارد و با ده هزار نفر جمعیت پراکنده روستایی و عشایری یکی از پرجاذبه ترین نقاط تفریحی این شهرستان است.اکثر مردم این سرزمین از ایل موری و گمار می باشند.از دیدنی های دشت شیمبار کوه قلندران است که درگذشته پناهگاهی برای یاغی ها و مخالفین حکومت های وقت بود.دشت پر از انگورهای یاقوتی است که مالک خصوصی ندارد. این منطقه از یک طرف در دامنه کوه دلا قرار دارد و محدودۀ آن از سرحونی شروع شده و شیرین بهار را به دو بخش بالا و پایین تقسیم می کند. شیرین بهار شامل مناطق: تنگ سنو (تنگ سنان)، پل نگین، گذرگاه، امامزا...
ادامه مطلب