در کویر چه بپوشیم؟

در کویر چه بپوشیم؟
در کویر چه بپوشیم؟
با توجه به اینکه بخش اعظم سفرهای کویری پیاده روی در میان شن های روان کویر است، کویرگردانان حرفه ای معتقدند نوع پوشش و لباس و کفش مناسب در سفرهای کویرگردی می تواند لذت سفر را دوچندان کند. مهم ترین قسمت پوشش برای سفرهای کویرگردی کفش است. مسافران کویر برای پیاده روی در کویر اغلب از پوتین استفاده می کنند، چرا که پوتین مناسب ترین پاپوش در کویر است. پوتین با داشتن ساق از ورود شن و حشرات موذی به داخل کفش و آسیب رساندن به پا جلوگیری می کند. در مورد انتخاب پوتین رعایت چند نکته اساسی لازم است. اولا کفش باید کاملا سایز پا باشد زیرا کفش کوچک به ماهیچه های پا فشار زیادی می آورد و در بسیاری موارد باعث شک...
ادامه مطلب