دریاچه چیتگر تهران

دریاچه چیتگر تهران
دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج فارس دریاچه ای مصنوعی است که در شمال غرب تهران و در منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. مساحت این دریاچه 130 هکتار است و در مجاورت آن 120 هکتار مجموعه تفریحی نیز در پهنه خشکی ایجاد شده است. دریاچه مصنوعی چیتگر در شمال پارک جنگلی چیتگر قرار گرفته و جنوب دریاچه به آزاد راه تهران-کرج، شمال آن به بزرگراه همت، شرق آن بهبزرگراه آزادگان می رسد و از غرب به بافت مسکونی منطقه 22 شهرداری تهران محدود می باشد. منبع تأمین آب دریاچه رودخانه کن می باشد و به واسطه سیکل بسته و ایزوله سامانه انتقال آب آن هیچگونه آب دیگری وارد دریاچه نمی شود. دریاچه چیتگر و پارک جنگلی چیتگر ب...
ادامه مطلب