دریاچه مهارلو سروستان

دریاچه مهارلو سروستان
نام این دریاچه، برگرفته از نام روستای مهارلو است که در مجاورت آن واقع شده و بخش قدیمی روستای مهارلو در بخش ساحلی دریاچه قرار گرفته است. این دریاچه با ابعاد 10×6 در 23 کیلومتر و وسعت 25 هزار هکتار در جنوب شرقی شهر شیراز و در باختر دریاچه بختگان قرار گرفته است. این دریاچه خاوری ترین بخش جلگه شیراز است. مهارلو دارای آبی بسیار شور است و در فصل های خشکی یکی از کانسارهای بزرگ نمک ایران به شمار می آید. این دریاچه برای تهیه نمک صنایع استان فارس هم استفاده می شود. حداکثر عمق این دریاچه سه متر است. دو رودخانه فصلی سلطان آباد و رودخانه خشک دریاچه مهارلو را تغذیه می کنند. آب چند چشمه نیز عمدتاً از قسمت...
ادامه مطلب