دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس

دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس
دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر) در شمال غرب شهر تهران و در منطقه 22 شهرداری این شهر قرار دارد. این دریاچه از شمال و شرق به محور چهار باغ و از جنوب و جنوب غرب به پارک جنگلی چیتگر و از غرب به بافت مسکونی منطقه 22 شهرداری تهران محدود می باشد. سابقه طرح ساخت دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر) به نخستین طرح جامع تهران که پیش از انقلاب اسلامی و در سال 1347 تدوین شد، بازمی گردد. اما از آن زمان تاکنون بسیاری ساخت چنین دریاچه ای را رویا می دانستند. با این وجود موضوع ساخت دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر) در برنامه جامع دوم و سوم تهران نیز تکرار شد و در دوره اخیر شهرداری تهران، بالاخره...
ادامه مطلب