دریاچه قالغانلو اردبیل

دریاچه قالغانلو اردبیل
دریاچه قالغانلو در استان اردبیل واقع است. قالغانلو دریاچه ای فصلی به وسعت 5000 مترمربع که در شرق روستای خان کندی شهرستان گرمی مغان استان اردبیل قرار دارد. منابع تأمین آب دریاچه از ذوب شدن تدریجی برف های کوه قبله داشی پدیده آمده و در فصل بهار وسعت آن افزایش می یابد اما در فصول خشک سال به دلیل افزایش تبخیر سطحی و مصرف آب آن توسط دام ها و کشاورزان از وسعت آن کاسته می شود. بررسی اکولوژی طبیعی قالغانلو نشان از وجود یک اکوسیستم با انواع موجودات آبزی در آن می دهد. همچنین این دریاچه مکان مناسبی جهت پرورش انواع ماهیان سردآبی بشمار می رود. از مهم ترین کوه های رشته کوه صلوات داغی در اطراف روستای خان ک...
ادامه مطلب