دریاچه سد زاینده رود

دریاچه سد زاینده رود
دریاچه سد زاینده رود با مساحت 45 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر چادگان در 110 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد. ارتفاع این دریاچه در حدود 2000 متر از سطح دریا است. سد زاینده رود در سال 1349 خورشیدی بر روی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان به منظور تأمین بخشی از آب آشامیدنی استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد، تأمین آب کشاورزی حوضه زاینده رود، کنترل سیلاب های فصلی و تولید برق ساخته شد. حجم مخزن این سد در بیشترین میزان 1470 میلیون مترمکعب و حجم مفید آن 1090 میلیون مترمکعب می باشد. متأسفانه خشکسالی های سال های گذشته حجم آب ذخیره این سد که تنها منبع تأمین کننده آب آشامیدنی ساکنان استان اصفهان...
ادامه مطلب