دریاچه سد الغدیر ساوه

دریاچه سد الغدیر ساوه
دریاچه سد الغدیر در 25 کیلومتری شهر ساوه (در محل قدیمی بند شاه عباس در تنگه وفرقان) و بر روی رودخانه قره چای ساخته شده است. این سد به منظور تنظیم آب رودخانه قره چای و کنترل آن در مواقع سیلابی، آبیاری اراضی دشت ساوه، تأمین آب آشامیدنی شهر ساوه و شهر صنعتی کاوه و تولید نیروی برقابی به میزان 15 مگاوات ساخته شده است. این سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 128 متر از پِی و بستر رودخانه، با طول تاج 265 متر و حداکثر 20 متر ضخامت در پِی با عرض تاج 6 متر می باشد. حجم کل مخزن 293 میلیون مترمکعب است. دریاچه سد الغدیر با وسعت 850 هکتار، یکی از مناطق گردشگری شهرستان ساوه است اما به جز چند قایق سواری، امکا...
ادامه مطلب