دریاچه دریابک

دریاچه دریابک
چشمه و مجموعه تفریحی دریابک (دریاوک یا دلاوک) در روستای باستانی پرسپانج (پرسبانا) واقع شده است. این روستا از قدیمی ترین مناطق زیبای بخش آوج شهرستان بوئین زهرا می باشد. این روستا دارای آب و هوای سرد کوهستانی می باشد که تابستان ها، خنک و زمستان ها، سرد و پوشیده از برف می باشد.
ادامه مطلب