دریاچه خولشکوه رودبار

دریاچه خولشکوه رودبار
دریاچه خولشکوه در قسمت شمالی روستای خرمکوه و روستای کلیشم و در ارتفاع 1962 متر از سطح دریا قرار دارد. روستای خرمکوه در بخش عمارلو شهرستان رودبار می باشد. زمین ها و علف زارهای این ناحیه از زمان های گذشته متعلق به اهالی روستای خرمکوه و روستای کلیشم بوده است. در این ناحیه استخر(سَل) طبیعی و چشمه قُل قُله وجود دارد که از منابع خدا دادی و شگفت آور می باشد. دریاچه خولشکوه در مساحتی به بزرگی 15 کیلومتر در بلندای کوه دور نمای بی نظیری دارد. کسانی که بار اول به خلشکوه می آیند از وجود این استخر در این مکان مرتفع ابراز شگفتی می کنند. آب چشمه ها و رودها از این ناحیه به طرف روستای خرمکوه سرازیر می شود. مسی...
ادامه مطلب