دریاچه خرس چال

دریاچه خرس چال
شوق دیدار یکی از دورافتاده ترین دریاچه های کوهستانی البرز بیش از هر زمان حتی بیشتر از زمانی که قصد صعود به یک قلۀ را در این ارتفاعات دارید به سراغتان می آید تا باز هم پای در راه نهاده با یک کوهپیمایی طولانی ولی بسیار جذاب و دیدنی به آنچه می خواهید برسید. پس حرکت را آغاز کنید. اوایل خرداد ماه بهتر است و از طریق جادۀ کرج – چالوس به بخش گچسر و از این محل وارد جادۀ سمت راست ( شرقی ) شوید که پس از چند کیلومتر در نزدیکی پست محیط بانی وارد جاده خاکی کوتاهی می شود و پس از زمانی اندک به آبادی زیبا و سرسبز و با طراوت وارنگرود می رسید. پیاده روی، از این نقطه آغاز می شود. در ابتدا نیم ساعتی در سمت راست...
ادامه مطلب