دریاچه تار

دریاچه تار
دریاچه تار در 30 کیلومتری شرق شهرستان دماوند واقع شده و از جمله دریاچه های آب شیرین کوهستانی به شمار می رود. این دریاچه با جهت شمال غربی به جنوب شرقی، روی محور چین دار میان دو رشته کوه قره داغ (کوه دو برار) در شمال و کوه زرین در جنوب قرار دارد. موقعیت جغرافیایی دریاچه تار به گونه ای است که گرداگرد آن را با فواصل متفاوت، کوه هایی دربر گرفته که از سطح دریاچه بین 50 تا 500 متر ارتفاع دارند. این دریاچه که در ارتفاع بیش از 2900 متر قرار دارد، بیشترین طول آن 1/3 کیلومتر و میانگین عرض آن 400 متر می باشد اما سطح آب آن در فصل های گوناگون سال متغیر است. در اطراف دریاچه هیچ گونه پوشش جنگلی و درخت وجو...
ادامه مطلب