دریاچه اوان قزوین

دریاچه اوان قزوین
دریاچه اُوان بزرگ ترین و زیباترین دریاچه در استان قزوین است که در منطقه تاریخی الموت و در فاصله 85 کیلومتری شمال قزوین در میان چهار روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد شهر قزوین قرار دارد. این دریاچه آب شیرین بیش از 70 هزار مترمربع مساحت دارد و عمق آن در ژرف ترین نقطه در حدود 6 متر می باشد. بخش اعظم آب این دریاچه از طریق چشمه های آب زیرزمینی موجود در بستر دریاچه و درصد ناچیزی توسط نزولات جوی تأمین می شود. در واقع همین جوشش دائمی سبب صافی و زلالی آب دریاچه اوان شده است. دریاچه اوان با چشم انداز مسحورکننده خود گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را در چهار فصل سال به خود جذب می کند. این دریاچه با ح...
ادامه مطلب