دریاچه آهنک تهران؛ دریاچه ای با چهار آبگیر

دریاچه آهنک تهران؛ دریاچه ای با چهار آبگیر
دریاچه آهنک در نزدیکی جاده فیروزکوه به سیمین دشت در استان تهران واقع است. دریاچه از چهار آبگیر کوچک و بزرگ تشکیل شده که وسعت هر چهار آبگیر در حدود نیم هکتار است. آبگیرها در بلندای ارتفاعات جنوبی روستای سیمین دشت واقع شده. حاشیه دریاچه توسط گیاه نی پوشیده شده که ارتفاع آنها از 3 متر متجاوز است و مناظر زیبایی را ایجاد کرده. آب دریاچه از ذوب برفهای ارتفاعات اطراف و چشمه ای که در کف آبگیر قرار دارد تامین میگردد. آب دریاچه قابل شرب نیست. ظاهرا در گذشته سازه هایی در کنار دریاچه ایجاد شده که تخریب گردیده و اثرات آنها کماکان پابرجا است. موقعیت دریاچه آهنک دریاچه آهنک در استان تهران واقع است. ا...
ادامه مطلب