دروازه پیرشبیب

دروازه پیرشبیب
دروازه پیر شبیب که از آثار دوره قاجاریه است، در داخل شهر جهرم در استان فارس قرار دارد این اثر دارای دالانی با سقف گنبدی است که عرقچین و مقرنس کاری پوشش درونی آن را تشکیل می دهد. ارتفاع گنبد تا کف 5 متر است و بالای این دروازه کتیبه ای تعبیه شده که تاریخ 1268 قمری روی آن حک شده است. در بدنه دیوار این دروارزه 6 کتیبه وجود دارد. همچنین سکویی دو طرف این دروازه به عرض 5/4 متر و با ارتفاع یک متر تعبیه شده است. از جمله تزئینات این دروازه می توان به کاربندی های داخل سقف آن اشاره کرد. در سمت چپ این دروازه دو دریچه مشبک کاری شده وجود دارد که آن را با قبرستان و مسجد پیر شبیب جدا کرده است. عمده مصال...
ادامه مطلب