دروازه باغ ملی؛ یکی از آخرین یادگارهای دوره قاجار

دروازه باغ ملی؛ یکی از آخرین یادگارهای دوره قاجار
دروازه باغ ملی یا سردر باغ ملی، یکی از آخرین یادگارهای دوره قاجار می باشد و در سال های 1301 تا 1304 احداث شده است. این بنا در خیابان امام خمینی (ره) شهر تهران واقع است که در ضلع غربی آن وزارت امور خارجه و در ضلع شرقی آن اداره پست زمان پهلوی اول وجود دارد. دروازه باغ ملی و ساختمان های مجاور آن به دستور مستقیم رضا پهلوی (وی در آن زمان وزیر جنگ بود) و توسط جعفر خان کاشانی و کمک آلمانی ها ساخته شد. بنای دروازه باغ ملی در سال 1376 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 1968 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. معماری و تاریخچه در معماری داخلی این اثر زیبا از تصاویر کوروش و مردمان عهد هخامنشی است...
ادامه مطلب