دره اندِج رود

دره اندِج رود
دره اندج رود یکی از زیباترین و سرسبزترین مناطق در بخش رودبار الموت شهرستان قزوین است که از ارتفاعات کوه خرم ور شروع و به روستای شهرک ختم می شود. این منطقه با توجه به قابلیت های زیست محیطی، وجود غارهای طبیعی و نوع بافت کوه های آن، همیشه در طول تاریخ برای استقرار و سکونت انسان مناسب بوده است که البته وجود حیوانات وحشی قابل شکار از جمله کل، بز و خوک های وحشی، احتمال زیست انسان را در این منطقه بیشتر می کند. نام این دره و رود آن برگرفته از عنوان روستایی بزرگ به نام «اندج» در انتهای دره است. روستای اندج از توابع بخش رودبار الموت شهرستان قزوین، در 15 کیلومتری شهر معلم کلایه و در 80 کیلومتری قزوین ...
ادامه مطلب