درب صوفه گناباد

درب صوفه گناباد
درب صوفه منطقه ای بکر و زیبا در استان خراسان است که مردم به منظور گذران اوقات فراغت و بهره مندی از منظره ای زیبا و آب و هوایی پاک به این منطقه روی می آورند. موقعیت جغرافیایی درب صوفه درب صوفه یا بقول مردم گناباد در صوفه روستای کوچکی است در منطقه ای ییلاقی که از نظر موقعیت و زیبایی محل دارای اهمیت است و در فاصله 6 کیلومتری روستای زیبد و 30 کیلومتری غرب گناباد واقع شده است. سه طرف آن را کوه هایی مرتفع احاطه کرده اند و مشتمل بر درخت های تنومند و هوای سرد و منظره ای زیبا است که تقریبا 6 متر ارتفاع دارد. درانتهای این روستا و در دیواره یکی از کوه های متصل به روستا فرورفتگی به عمق 10 متر قر...
ادامه مطلب