دربند

دربند
برای دسترسی به دربند ماشین های واقع در میدان تجریش را سوار می شوید و خود را به مجسمه واقع در میدان سربند می رسانید.این مجسمه در سال 1341 توسط رضا لعل ریاحی، پیکره تراش و نقاش ایرانی ساخته و سپس نصب شد.ایدهٔ ساخت این تندیس در سال 1337 از سوی حسن وجدان خوش، از کوه نوردان با سابقه ایرانی پیشنهاد شد. سرهنگ بیات، رئیس مرکز آموزش کوهستانی ارتش، مقدمات ساخت آن را آماده کرد و «مهام»، شهردار وقت تهران، هزینه ساخت مجسمه را پذیرفت. سپس امیر شاه قدمی، گروهبان ارتش و مربی کوه نوردی مرکز آموزش کوهستانی و مربی اسکی ایران به عنوان مدل به رضا لعل ریاحی معرفی شد و شهرداری هم مبلغ 10 هزار تومان بابت ساخت مجسمه پ...
ادامه مطلب