درباره باروق

باروق
باروق
جمعیت : 4050 کد تلفن : 482 باروق یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. این شهر در بخش باروق شهرستان میاندوآب قرار دارد. روستای باروق در تاریخ 28 تیر 1383 تبدیل به شهر شد.  
ادامه مطلب