درباره اژیه

ایرانشهر
ایرانشهر
این شهر در قسمت مرکزی بلوچستان در فاصله سیصد و شصت و پنج کیلومتری زاهدان واقع شده است. ایرانشهر یکی از شهرهای قدیمی ایران است که قبلاً فهره یا فهرج نامیده می شد. در «اوستا» از این شهر به نام «پهله» یا «پهره» نام برده شده است. معرب این دو کلمه فهره به معنای شهر بزرگ است که نشان می دهد این مکان در قدیم مرکزیت داشته و یکی از بزرگترین شهرهای بلوچستان و ایران بوده است. به همین جهت آن را همواره با پسوند شهر ذکر کرده اند. ایرانشهر در زمان حمله اسکندر، منطقه ای آباد و سرسبز بود و مورخین ایرانی نوشته اند که اگر آب و علف و خرمای پهرگ به داد قشون اسکندر نرسیده بود حتی کسی زنده باقی نمی ماند. در زما...
ادامه مطلب
امامزاده حمزه و قاسم
امامزاده حمزه و قاسم
امامزاده های حمزه وقاسم درمحل گورستان شهر ( حمزه پسرموسی بن کاظم وقاسم پسرحمزه است) طبق نوشته آن بنا مربوط به 250 هجری قمری است که دردوضریح چوبی مشبک جداگانه درکنار هم مدفون شده اند.)  
ادامه مطلب
اژیه
اژیه
جمعیت : 3315 کد تلفن : 312 اِژیه یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر با جمعیت 4500 نفر در بخش جلگه شهرستان اصفهان قرار دارد.محل این شهر در خاور استان اصفهان و در منطقه ای کویری است. شهر اژیه فاقد هرگونه معدن، کارخانه یا واحدهای تولیدی و صنعتی است و شغل اغلب مردم این شهر کشاورزی و دامپروری است. 1- موقعیت جغرافیائی شهر اژیه شهر اژیه از توابع شهرستان اصفهان واقع در بخش جلگه در فاصله 75 کیلومتری شرق اصفهان و در مرکز منطقه حاصلخیز رودشتین فی مابین پنج مرکز بخش جلگه ،کوهپایه،بن رود،جرقویه علیاوجرقویه سفلی برروی مدارهای 45/22/52طول شرقی و30/26/32عرض شمالی در ارتفاع 1480متری س...
ادامه مطلب