درباره آلونی

آلونی
آلونی
آلونی شهر کوچکی در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری) ایران است. این شهر در بخش خانمیرزا واقع شده است. بر اساس آمار سال 1385 جمعیت آلونی برابر با 2,297 نفر بوده است،مردمان آن ازبختیاری هستند.  
ادامه مطلب