درباره آریا شهر

آریا شهر (بالاده )
آریا شهر (بالاده )
آریاشهر (بالادِه) شهری است در بخش جـِره و بالاده شهرستان کازرون استان فارس در جنوب ایران. آریاشهر (بالاده) شهری است در 45 کیلومتری جنوب خاوری شهر کازرون رود جره از جنوب آن می گذرد. آریاشهر (بالاده) در راه اصلی شهرهای کازرون – فراشبند و در دشتی در قسمت میانی بخش جره و بالاده قرار دارد. فاصله آن در جنوب با آبادی جره حدود شش کیلومتر و با شهر فراشبند حدود 58 کیلومتر است. این شهر از راه های فرعی با آبادی های بخش مرتبط است. آتشکده بزرگ گره یا چهارطاق جره متعلق به دوره ساسانی، بر روی تپه ای نزدیک شهر آریاشهر (بالاده) و مشرف بر شهر قدیمی جره از دیدنی های آن است. بازمانده های تاریخی و سنگ نوشته ه...
ادامه مطلب