دخمه سنگی فقرگاه

دخمه سنگی فقرگاه
دخمه سنگی فقرگاه
دخمه فقرگاه (به کردی: فَقرَقا) ، مقبره ای مربوط به زمان مادهاست و در کنار روستای ایندرقاش نزدیک شهر مهاباد قرار گرفته است. این دخمه دو طبقه دارد. چهار ستون سنگی و 3 گور خالی داخل آن وجود دارد و از نظر حجاری و ستون بندی در رده مقبره های مهم دوره ماد است. دیاکونوف باستان شناس معروف در مورد این دخمه می گوید: «شمالی ترین مقبره مادی فخریک در مانای باستانی و نزدیک مهاباد است که جلوخان ندارد و سقف ساده سنگی آن را چند ستون نگاه می دارد و ظاهراً محلی برای گذاشتن جنازه ها بوده است. تعیین تاریخ این مقبره دشوار است ولی تشریفات تدفین در آن با مراسمی که پیشتر در ناحیه اطراف دریاچه ارومیه متداول بوده تفاوت ...
ادامه مطلب