دبیرستان فیروز بهرام

دبیرستان فیروز بهرام
دبیرستان فیروز بهرام (تاسیس 1311 خورشیدی) یکی از دبیرستان های قدیمی و زرتشتی شهر تهران واقع درخیابان میرزا کوچک خان است و به یادگار فیروز بهرامجی بیکاجی، فیروز بهرام نام گرفته است. از مشاهیر این دبیرستان می توان به افراد زیر اشاره کرد: سیّد حسین نصر (ریاست دانشگاه شریف) پرویز شهریاری (ریاضی دان و از چهره های ماندگار) عزّت الله نگهبان کمال الدین جناب(فیزیکدان) حسن علی منصور (نخست وزیردوران پهلوی) جواد منصور هوشنگ نهاوندی (وزیر علوم و ریاست دانشگاه تهران در دوران پهلوی) ایرج افشار (ریاست کتابخانه ملی ایران و مرکز اسناد دانشگاه تهران) ابراهیم ویکتوری (پژوهشگر فضایی، ...
ادامه مطلب