دانستنی

اینترنت؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد
اینترنت؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مقصد
فرزانه ابوهاشم آبادی روزگاری بود که جهان را تنها از خلال گفته های جهانگردان می شد ترسیم کرد. در آن روزگار، جهانگردان سرزمین ها را از دریچه نگاه خویش برای مشتاقان ترسیم می کردند و تصاویری گاه رمزآلود و مخدوش بر مبنای برداشت و درک خود از جهان می ساختند. سال ها بعد، گرچه دوربین عکاسی اختراع شد، اما همچنان عکس ها در اندازه محدود و در اختیار بخشی از افراد قرار داشت و عامه مردم از درک آنچه در زمین جریان داشت، بی خبر بودند. رشد تکنولوژی اسباب دیگری را نیز به میان جوامع کشاند، اما تا ظهور اینترنت هیچ یک از این ابزارها نتوانستند آن نقش فراگیری و اطلاع رسانی را فراهم کنند. به مدد این تکنولوژی بود که س...
ادامه مطلب
اگه یه روز بری سفر …
اگه یه روز بری سفر …
تا همین چند وقت قبل، هتل غالبا مخصوص آدم های تنها بود، یا جایی شیک به حساب می آمد که فقط به درد اقامت های کوتاه مدت یا آدم های خیلی پولدار می خورد. از نظر خیلی ها توهین آمیز بود که آدم، خانه ی کس وکارش یا آشنای هفت پشت آن ورترش را ول کند و برود هتل؛ آن هم در یک شهر غریب. هیچ کس هم فکر نمی کرد که آدم فقط توی شهر غریب است که می تواند هتل بگیرد، وگرنه توی شهر خودش که اساسا می رود خانه ی خودش. البته آشناها هم حرفی نداشتند. سفره ها باز بود و درها باز بود و خانه ها هر قدر بزرگ یا کوچک، یک اتاق مهمان خانه داشت که در ایام مسافرت می شد خانه ی مهمان. اما این روزها اوضاع تغییر کرده است. مسافرت ها بیشتر...
ادامه مطلب