دانستنی های طبیعت گردی

۲۰ نکته برای طبیعت گردی
۲۰ نکته برای طبیعت گردی
20 نکته برای طبیعت گردی،نکاتی هستند که به شما برای بهبود سفرتان کمک می کند.سفر های طبیعت گردی اصول و فرهنگ های خاصی دارند.برای مثال شما در سفر های طبیعت گردی،اقامت هتل با تمام امکانات را ندارید.در این نوع سفر ها اجاق گاز شما آتش است،یخچال شما آب سرد رود خانه است و تنقلات شما میوه های جنگلی هستند. سفر شما درخانه شروع می شود.از آنجا که شما وسایل خود را انتخاب می کنید،یکی از مراحل اساسی این سفر،انتخاب وسایل است.انتخاب این وسایل بستگی به،جنسیت،نیاز های شخصی و .....دارد. 1.اولین و مهمترین توصیه سبک بودن کوله سفر شما است. پر واضح است، هرچه سبک تر سفر کنید، انرژی کمتری در حمل و نقل مصرف خواهید ...
ادامه مطلب