دالاهو-کرمانشاه

رشته کوه دالاهو
رشته کوه های مشجر دالاهو در غرب کرمانشاه قرار گرفته اند. این رشته کوه ها از یک سو به جلگه بین النهرین و از سوی دیگر به جلگه های کرند و اسلام آباد (شاه آباد) مشرف هستند. در این ارتفاعات گیاهان خودرو و طبیعی از جمله بیجک که خوراک مقوی و مطبوعی است، دیده می شود. وجه تسمیه یونانی ها کوه های دالاهو و بهلول را زاگرس نامیده اند. این ارتفاعات از دیرباز مورد توجه اقوام ایرانی و در نزد یونانی ها معروف بوده است زیرا یکی از راه های بزرگ تاریخی فلات ایران به جلگه بین النهرین، در رشته کوه دالاهو واقع است و قسمت عمده مهاجرت های اقوام از مشرق به مغرب، از معابر این کوه انجام گرفته است. راه بزرگ شاهنشاه...
ادامه مطلب