خوسف

خوسف
شهرهای کنونی در گذر زمان فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته اند, از روستا تا به شهر. رونق تجاری، مسائل نظامی، وضعیت اقلیمی، حمله دشمنان، وقوع بلایای طبیعی و غیره در پیدایش، گسترش یا نابودی شهرها نقش دارند. در این میان کم کم عناصر شهری در کنار هم قرار گرفته و بافت شهرها را تشکیل می دهند. استان خراسان جنوبی برخوردار از شهرهایی با سابقه تاریخی و برخوردار از بافتهای سنتی قابل توجهی است. آنچه در ذیل می آید نگاهی است خوسف و بافت تاریخی آن. شهر خوسف در 36 کیلومتری غرب بیرجند و در حاشیه کویر قرار گرفته است، این شهر در 38 و 53 طول شرقی و 46 و 32 عرض شمالی و ارتفاع 1290 متر از سطح دریا قرار دارد....
ادامه مطلب