خورش تره کردی

خورش تره کردی
ایران، سرزمین خورش هاست. آشپز ایرانی از هر چیزی که بشود فکرش را کرد، خورشی باب طبع ابداع کرده و با تمام فوت و فن هایی که بلد است، تزئینش می کند. به واسطه وسعت و تنوع اقلیم، گیاهان مختلفی در ایران می روید که آشپز هنرمند ایرانی در هر گوشه ای از این سرزمین، آن ها را با هم ترکیب کرده و چیزهایی خلق می کند یکی از این خورش ها، می تواند «خورش تره» باشد؛ برای بسیاری که عادت دارند تنها اسم این سبزی را در آش و سبزی خوردن بشنوند، این غذا کمی نا آشناست با این حال این خورش ساده که گوشت و سبزی، مواد اصلی تشکیل دهنده اش است، از آن خوراک های خوشمزه محسوب می شود که هر کس یک بار آن را امتحان کند مشتری اش می ش...
ادامه مطلب