خوراک قلوه و قارچ

خوراک قلوه و قارچ
اغلب شما آقایان از جمله طرفداران پروپاقرص دل و جگر و قلوه- آن هم به صورت کبابی- هستید. این غذا 2 مزیت مهم دارد؛ یکی آنکه پخت آن نیاز به تخصص و مهارت خاصی ندارد و دوم آنکه آماده شدن آن طول نمی کشد. اشتباه نکنید؛ قرار نیست این هفته به شما نحوه کباب کردن آنها را آموزش بدهیم. جز کباب کردن، روش های دیگری نیز برای پخت این قبیل گوشت ها- حتی به صورت جداگانه- وجود دارد. بنابراین اگر هوس غذای گوشتی – آن هم از این نوع-کرده اید و می خواهید از روش های متفاوت استفاده کنید، این بار خوراک قارچ و قلوه را امتحان کنید. پس امشب سر راه منزل، 8عدد قلوه و یک بسته قارچ بخرید. بقیه مواد هم به احتمال زیاد در خانه پ...
ادامه مطلب