خنداب

خنداب
خُنداب شهری است در شهرستان خنداب استان مرکزی ایران.جمعیت شهر خنداب طبق آمار گیری جامع سال 1385 بالغ بر 6982 نفر بوده است. خنداب واقع در هشتاد کیلومتری جنوب غربی اراک دارای 1400 سال قدمت تاریخی می باشد.این بخش در سالروز عید غدیر خم سال 1386 به شهرستان ارتقا یافت وهم اکنون یازدهمین شهرستان استان مرکزی به حساب می آید. شغل اصلی ساکنان این منطقه کشاورزی وباغداری می باشد کارخانه تولید آب سنگین خنداب در 5 کیلومتری این شهرستان واقع شده است. خنداب از سه محله تشکیل شده است خنداب، قلعه خنداب و حصار خنداب که اکثراً به زبان ترکی تکلم می کنند منطقه شراء که در واقع همان چهارراه بوده که در گذشته جاده ای از ...
ادامه مطلب