خلیل آباد

خلیل آباد
شهرستان خلیل آباد یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. مرکز این شهرستان شهر خلیل آباد می باشد. کندر دیگر شهر آن است. در سال 1385، شهرستان خلیل آباد تعداد 45٬008 نفر جمعیت داشته است. خلیل آباد در بین دو شهرستان کاشمر و بردسکن واقع شده است، خلیل آباد در فاصله 20 کیلومتری بردسکن و 12 کیلومتری کاشمر واقع شده است. فاصله خلیل آباد تا مشهد از راه کاشمر 240 کیلومتر می باشد. شغل بیشتر مردم خلیل آباد کشاورزی است و محصول عمده در این شهرستان انگور می باشد، بیشتر مردم خلیل آباد محصول انگور خود را در جاهای مخصوصی که «کشمش خانه» نامیده می وشد و باروش های سنتی به کشمش تبدیل می کن...
ادامه مطلب