خشکبیجار

خشکبیجار
خشکبیجار شهری است ساحلی در 20 کیلومتری شمال شرقی رشت که در کنار دریای خزر قرار دارد. سواحل زیبای این شهر زبانزد است. سواحل زیبای حاجی بکنده،امیر بکنده، امین آباد و… در مجاورت این شهر توریستی قرار دارند. طول سواحل این شهر بیش از 15 کیلومتر است که در مجاورت منطقهٔ آزاد انزلی جایی مناسب برای سپری کردن اوقات فراغت و بازی های دریایی در فصول گرم سال است. در تاریخ معاصر سواحل این شهر محل تجمع ها در مراسم تفریحی است ازجمله سیزده بدر جمعیت براساس سرشماری سال 1385 جمعیت خشکبیجار 46739نفر بوده است. برآورد جمعیتی برای این شهر جمعیت آن را در سال 1390 به بیش از 49000 نفر تخمین می زند. خشکبیجار ب...
ادامه مطلب