خشت پل جویبار

خشت پل جویبار
این پل آجرى که به خشت پل نیز معروف است، به طول 58 متر و عرض 10/2 متر، در فاصله 5 کیلومترى شمال شرق شهرستان جویبار بر فراز رودخانه سیاهرود قرار دارد. جهت پل تقریباً شرقی-غربى و داراى پنج چشمه (طاق) جناقى است. ارتفاع پل از بلندترین نقطه تیزى طاق تا سطح آب رودخانه 5 متر است. پایه هاى پل در جهت مخالف جریان آب داراى موج شکن هاى مثلثى شکل است. در قسمت فوقانى پایه ها -حدفاصل بین طاق ها- تزیینات آجرى به صورت طاق نما جلب توجه مى نماید. گذرگاه پل سنگ فرش و مصالح اصلى را آجر و ملات ساروج تشکیل مى دهد. پل خشتی جمعه بازار که به خشت پل نیز معروف است در دوران قاجار ساخته شده است در فاصله پنج کیلومتری جویبار ...
ادامه مطلب