خسروشهر

خسروشهر
خسروشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش خسروشهر شهرستان تبریز واقع شده است. این شهر مرکز بخش خسروشهر است. طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال 1385 صورت گرفته است، این شهر با جمعیتی بالغ بر 12٬794 نفر، نوزدهمین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. نام قدیم این شهر خسروشاه بوده که پس از انقلاب سال 1357، به خسروشهر تغییر نام داد. نام خانوادگی اکثر اهالی این شهر کلمه ای دوبخشی است که بخش دوم آن خسروشاهی است همانند کرمی خسروشاهی، صبوری خسروشاهی، محمدی خسروشاهی، مصطفوی خسروشاهی و غیره. خود اهالی شهر معمولا از بخش اول نام خانوادگی برای نام بردن از هم استفاده می ک...
ادامه مطلب