خراسان جنوبی

خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی، شرقی ترین استان ایران، دارای 82864 کیلومتر مربع مساحت می باشد که بین 57 درجه و 46 دقیقه تا 60 درجه و 57 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 35 دقیقه تا 34 درجه و 14 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و 47/5 % از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. این استان از شرق، با کشور افغانستان، از شمال به استان خراسان رضوی ، از غرب به استانهای یزد و کرمان و از جنوب با استان سیستان و بلوچستان همسایه است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، خراسان جنوبی دارای 6 شهرستان (بیرجند، قائنات، درمیان، سرایان، سربیشه و نهبندان) با مرکزیت بیرجند، 17 شهر، 16 بخش، 42 دهستان، 2061 آبادی دارای سکنه و 5041 آبادی خالی ...
ادامه مطلب
آبشار آق سو
نگاهی کوتاه آبشار آق سو بین مرز دو استان گلستان و خراسان شمالی قرار داردواین آبشار یک آبشار خزه ای است و چیزی در حدود 15 متر ارتفاع دارد.این آبشار در مسیر رودخانه چشمه گلستان،نرسیده به تونل گلستان واقع شده است. دسترسی به آبشار   در جاده گرگان به سمت بجنورد قبل از تونل گلستان ،در قسمت شمالی جاده یک آسیا وجود دارد،از بین درختان با پای پیاده بگذرید تا به آبشار آق سو برسید.حالت و فرمی پله ای که در رودخانه ایجاد شده است به صورت طبیعی و هنر دست خود رودخانه می باشد.مسیر رود خانه حاصل از آبشار به یک تنگه که دارای صخره های بلند می باشد می رسد.برای رد شدن از آن باید از میان رودخانه رد شد....
ادامه مطلب
ارگ بهارستان بیرجند
ارگ بهارستان که در بیرجند به باغ زرشکی نیز شهرت دارد از آثار دوره افشاریه به حساب می آید. این ارگ در استان خراسان جنوبی و در خیابان منتظری شهرستان بیرجند قرار دارد و آثار تاریخی این منطقه است. ارگ بهارستان در سال 1379 توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با شماره 3683 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. معماری ارگ بهارستان ساختمان اصلی ارگ بهارستان، کوشکی است به صورت هشت ضلعی که تزئینات نمای بیرونی آن وجه تشابه با تزئینات آجرکاری ارگ کریم خان زند در شیراز دارد. از جمله رویدادهای تاریخی این بنا پناهنده شدن لطفعلی خان زند و دیگر همراهان وی در این ارگ بوده است. بنای تاریخی ارگ بهارستان یکی...
ادامه مطلب