خانه گوهر تاج خانم

خانه گوهر تاج خانم
خانه گوهر تاج خانم در قسمت جلگه ای، در استانه ی بافت قدیمی شهر املش و در ابتدای کوچه ی رهبری قرار دارد این ساختمان در مرکز محوطه ای وسیع، در دو طبقه و با پنجره های چوبی و با مساحت 540 متر مربع بنا شده است. دسترسی به ان از دو قسمت شمالی و جنوبی امکان پذیر است. در قسمت شمالی محوطه، ساختمان دیگری مشتمل بر حمام، توالت، مطبخ، انباری و آتش دان و جود دارد و سقف آن سفال پوش است. این بنا در سال 1310 خورشیدی توسط استاد حاج احمد بنا و استاد حسین تهرانی ساخته شده است.  
ادامه مطلب