خانه پیرنیا؛ موزه مردم شناسی نائین

خانه بلورچیان
خانه بلورچیان از جمله آثار اواخر دوره قاجاریه است و در محله سرخاب قاپوسی شهر تبریز قرار دارد این خانه که سردر پر نقش و نگارش توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، از در ورودی با یک پله می توان وارد هشتی اش شد. ساختمان اصلی در قسمت شمالی آن قرار دارد و رو به جنوب دارای ایوان ستون دار است. طنبی مشرف به ایوان و اتاق های جانبی (گوشوار) طرفین ایوان را تشکیل می دهد. حیاط اندرونی در شمالی ترین بخش ساختمان و طرفین آن اتاق های در شرق و غرب که مشرف به حیاط اندرونی می باشد. خانه بلورچیان دارای زیرزمین بوده و اتاق های زیر طنبی برای نشیمن تابستانی (حوضخانه) و دیگر اتا ق ها به صورت انباری و مطبخ اس...
ادامه مطلب
خانه پیرنیا؛ موزه مردم شناسی نائین
خانه پیرنیا در مقابل مسجد جامع نائین و محله باب المسجد این شهرقرار دارد. در حال حاضر این خانه محل نمایندگی میراث فرهنگی نائین و موزه مردم شناسی نائین است. قدمت این خانه حدود 400 سال است از بناهای دوره صفویه است که یکی از قضات علی رتبه دوره صفویه به نام قاضی نور به عنوان حاکم شهر نائین مامور نائین شد و این خانه را به دلیل نزدیک بودن به مسجد، دیوان خانه قضایی خود قرار داد. خانه تاریخی پیرنیا بوسیله بعضی از رجال خاندان معروف پیرنیا از اولاد قاضی نور خریداری شد و این خانه تا سال 1349 در اختیار خاندان پیرنیا بود و به خاطر ارزش های تاریخی این خانه، از میرزا اخمد خان نائینی آخرین مالک این خانه خری...
ادامه مطلب